Úvod

Česko-saský projekt realizovaný v rámci programu Cíl3/ Ziel3 byl o 3 měsíce prodloužen, do konce března 2015. Díky tomu se v rámci projektu uskutečnily další aktivity. Pro Okresní hospodářskou komoru Děčín jako jednoho z partnerů to znamenalo zorganizování exkurzí a workshopu do nově vzniklé laboratoře virtuální reality na ČVUT. Současně OHK zajišťovala účast českých partnerů na exkurzích v laboratoři ve Zwickau.

Partneři projektu:
spolek BIC-Forum Wirtschaftsförderung (BIC-FWF) e. V., Westsächsische Hochschule Zwickau (Západosaská vysoká škola Zwickau), ČVUT v Praze, pobočka Děčín, Okresní hospodářská komora Děčín.

Obsahem projektu, který je realizován v Ústeckém kraji a v okrese Zwickau od 1. 5. Do 31. 12. 2014, je vypracování koncepce a naplánování přeshraničního specializovaného centra pro aplikovanou simulaci a vizualizaci. Vznikne přeshraniční kooperační síť „simulace a vizualizace“, bude zpracována koncepce laboratoře virtuální reality v Děčíně (např. pro plánování a prezentace aj.) a připraven plán rozšíření laboratoře simulace pohybu na Západosaské vysoké škole ve Zwickau. Dále bude vypracována koncepce dalšího vzdělávání, stáží a exkurzí pro veřejné organizace a svazy a katalog výzkumných a vývojových úkolů pro specializované centrum.

Jednotlivé aktivity projektu:

  • Vybudování přeshraniční sítě simulace a vizualizace
  • Plánování laboratoře virtuální reality
  • Plánování laboratoře se simulátorem jízdy

OHK ve spolupráci s ostatními partnery projektu uspořádala 1 česko-německý workshop a 4 česko-německé exkurze do nové laboratoře virtuální reality v Děčíně.

Workshop na téma využití vizualizace a simulace v praxi proběhl 16. března 2015; byl o něj velký zájem, účastníci se do laboratoře téměř nevešli. Program připravený zástupci ČVUT z Prahy byl velmi zajímavý a pestrý, účastníci získali maximum informací. Workshop byl zajímavý i tím, že si účastníci sami mohli vyzkoušet např. eye-tracking (sledování pohybu očí), vizualizaci na počítači a prohlédli si 3D skenner.

Při exkurzích se vždy ca. 20 účastníků z české i německé strany seznámilo s laboratoří VR na ČVUT v Děčíně. 26. 2. Účastníci v rámci exkurze navštívili firmu Materialise spol. s.r.o. v Ústí n. L., zabývající se simulací a 3D tiskem. Účastníci další exkurze 3. 3. se zase podívali do řídícího střediska dálničního tunelu SSÚD v Řehlovicích, kde viděli využití vizualizace a simulace v praxi.

Na německé straně se uskutečnily 2 česko-německé exkurze do laboratoře simulátoru jízdy ve Zwickau 17. a 26. března 2015. 26. března se současně uskutečnilo i závěrečné jednání v rámci tohoto projektu ve Zwickau.

Všechny česko-německé exkurze a workshopy přispěly k propagaci laboratoře VR na ČVUT i celého projektu. Více informací v jednotlivých zápisech.
Za účelem propagace projektu byly spuštěny webové stránky projektu Cíl3, byl pořízen multimediální banner, vydán leták a objednány drobné propagační předměty. Všechny zmíněné aktivity výrazně pomohly, aby projekt vešel do podvědomí nejširší veřejnosti.